Helikopter Records

Sedan första utgivningen 1990 har vi presenterat en mångfald nya artister på denna etikett. De första åren var den musikaliska inriktningen bred och täckte in de flesta stilar inom rock och pop. Syftet var att med bred front bygga upp en relation till media och skivpublik.
I och med 90-talets intåg så kantrade musikutvecklingen över till ett sorts sökande av musikaliska rötter, där till och med kända artister gav sig ut på djupt vatten och obeträdd mark för att hitta det nya decenniets musik. Det var ett lotteri med andra ord. Att då binda sig vid en musikalisk genre och etablera sig som en smal etikett såg vi som en fara.
Några av de artister och grupper som begick skivdebut på Helikopter är
ORO (Organic Revolution Orchestra), Full Metal Jacketz, PunkFunkUnion, Dilemma, samt en uppsjö artister till, vilka vi inte återger här men vars skivor du hittar i vår katalog.

Idag har vi emellertid lagt tyngdpunkten på pop och rock i mittfåran och då helst med engelska texter som gör lansering internationellt intressant. Vi har de senaste åren upprättat samarbete med en rad internationella skivbolag, förlag och distributörer. I Japan har vi kontakt med förlaget Fujipacific Music Inc. och i Tyskland samarbetar vi med skivbolaget Dogondke / Viceroy samt på Irland finns Danceline Records som hjälper oss med promotion bl a .

Våra aktuella skivartister 1997 är:
Wish och Elmer.

Senast uppdaterad 2018-10-01.