Vox records är en smältdegel för musik som inte låter sig inordnas i det traditionella rock- och popfacket.

Att musiken till största delen framförs på akustiska instrument är ett viktigt inslag. Att kunna skapa en intim och mycket nära ljudbild där framför allt textens innebörd och röstens nakenhet kommer nära lyssnaren är vårt mål. Här skall "rotmusik" från hela världen kunna blandas med vår inhemska vis- och folkmusiktradition.

På Vox records ligger tyngdpunkten på sång, text och melodi och tillsammans med akustiska instrument tror vi oss kunna producera musik som få vågar, men många skulle behöva, lyssna på.

Se upp! Du kan bli tvungen att ta ställning.


De artister som hittills utgivits på Vox records är följande:
Andersson & Kruse och Henrik Wallgren.

Senast uppdaterad 1999-08-11.
helikopter@helikopterrecords.com